CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI LEDEN A ÚNOR

  • 16. 1. 2019 od 15: 45 - 16: 45 hodin bruslení s rodiči v Buly Aréně Kravaře
  • 21. 1. - 25. 1. 2019 Lyžařský kurz pro přihlášené děti
  • 14. 2. 2019 v 9 hodin - divadélko Smíšek
  • 16. 2. 2019 (sobota) maškarní karneval na sále
 
 
 
 

OSLAVA 100 LETÉHO VÝROČÍ NAŠÍ REPUBLIKY

Mateřská škola se zapojila do projektu "ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI". V pátek 26. 10. 2018 jsme společně oslavili 100 leté výročí naší republiky a vyvěsili v naší MŠ 68 vlajek. Za pomocí paní učitelek a dětí vyrobili vlajky z různých materiálů (papír, textil, pet vršky ...). Děti chtěly namalovat vlajku i na obličej. Naši "Motýlci" vyrobili národní strom - lípu, kterou ozdobili listy vybarvené v barvách české vlajky, zarecitovali báseň Jana Čarka "Památný strom" a vyvěsili ve třídě vlajky s přáním ke stoletému výročí. Děti přály České republice RADOST, ÚCTU, LÁSKU, PŘÁTELSTVÍ ...Následoval poslech státní hymny. Akce byla zakončená společným zpěvem, tancem a hostinkou vyzdobenou vlaječkami. Závěrem zazněla narozeninová píseň "Česko má narozeniny". 

Mateřská škola Velké Hoštice je zapojena do unikátního projektu "Zelená škola"

 

Organizace školního roku 2018/2019

Mateřskou školu navštěvuje 68 dětí ve věku od 2 do 6 let ve třech třídách.

  1. třída Žabičky 12 dětí ředitelka Lenka Prokšová, učitelka  Alena Tkadlečková, provozní Květuše Hofchsneiderová
  2. třída Broučci 28 dětí učitelky Vladimíra MartiňákováZdenka Schaffránková, školní asistent Bc. Lada Halfarová Černohorská, provozní Jana Řeháčková
  3. třída Motýlci 28 dětí učitelky Mgr. Drahomíra VitáskováMgr. Ivona Zamykalová, provozní Pavla Papežová

 


Plán akcí ve školním roce 2018/2019 - Plán akcí školy 2018-2019.doc (46592)

Plán akcí s rodiči ve školním roce 2018/2019 - 4.1 Spolupráce s rodiči 2018-2019.doc (55808)

Plán spolupráce se Základní školou ve Velkých Hošticích - Plán spolupráce se ZŠ 2018-2019.docx (13894)

Rozpis kroužků ve školním roce 2018/2019 - ROZVRH DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT.docx (14390)

Režim dne pro rodiče MŠ VH - Režim dne pro rodiče MŠ VH.doc (29184)

Vzdělávání MŠ VH, rodiče - Vzdělávání MŠ VH, rodiče.doc (29696)