Doplňkové aktivity, kroužky

Doplňkové aktivity tématicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku. V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.

 

Plány aktivit:

  • Plán akcí, které doplňují vzdělávání (viz. aktuality),
  • Plán spolupráce s rodinou (viz aktuality),
  • Plán spolupráce se ZŠ (viz.aktuality),

 

Zájmové kroužky, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok a jsou organizovány v odpoledních hodinách. Programy probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů a trenérů spolupracujících agentur a jsou za úplatu. V dopoledních hodinách probíhá plavecká výuka v září a výjezdový lyžařský výcvik.
Záměrem doplňkových programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost.