Doplňkové aktivity, kroužky

Doplňkové aktivity tématicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku. V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.

 

Plány aktivit:

  • Plán akcí, které doplňují vzdělávání (viz. aktuality),
  • Plán spolupráce s rodinou (viz aktuality),
  • Plán spolupráce se ZŠ (viz.aktuality),

 

Zájmové kroužky, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok a jsou organizovány jak v dopoledních hodinách, tak i odpoledne některé za účasti rodičů. Programy probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů a trenérů spolupracujících agentur a jsou za úplatu.
Záměrem doplňkových programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost.
Děti, které nenavštěvují tyto aktivity mají odpočinkové a relaxační činnosti: poslouchají pohádky, relaxační hudbu a pokud neusnou, tak mají možnost si vybrat z bohaté nabídky knih, omalovánek a hrát si tak, aby nerušily děti, které spí.