Důležité odkazy

Speciální pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči

Havlíčkova  1, Opava

tel.: 553 627 004

 

Pedagogicko psychologická poradna

Rybí trh 7-8, 746 01 Opava

e-mail: schvan@ppp.opava.cz

tel.: 553 622 768

web: https://ppp.opava.cz/

 

Soukromá Poradna pro rodinu a školu

Na Lepařové ul. v Opavě

Pead.Dr. Božetěch Siwek

tel.: 608 848 639

 

Základní škola Opava - Speciálně pedagogické centrum SRDCE

e-mail: spc.srdce@seznam.cz

tel.: 553 626 092, 739 475 123