VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - rozhodnutí o přijetí pro rok 2019/2020
 
 
 
 

     

 

 

Název projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků II.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009481

Cíl: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání využitím personální podpory

Realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

 

O nás

 
Vítáme vás v naší MATEŘSKÉ ŠKOLE VELKÉ HOŠTICE, OKRES OPAVA, příspěvkové organizaci

Počátek historie mateřské školy ve Velkých Hošticích se datuje od roku 1937. Naše mateřská škola byla postavena v akci "Z" tj. svépomoci v roce 1981. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce celé budovy mateřské školy - výměna oken, oprava střechy, zateplení, nová fasáda, nové rozvody, výměna ústředního topení, úprava vnitřního interiéru. Před mateřskou školou bylo vytvořeno parkoviště, nový chodník a parkové úpravy.
Mateřská škola sídlí v centru obce, je prostorná, slunná, s velkou zahradou, která je umístěna mimo dosah komunikací. Ta je vybavena zahradním altánkem, zahradními stoly a lavicemi, dřevěnými sestavami se skluzavkou, houpačkami, horolezeckou stěnou s lanovým žebříkem a pískovištěm.

Kapacita mateřské školy byla zvýšena změnou v rejstříku škol od 1.9.2012 na základě výsledků správního řízení k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní 2012/2013. Došlo k navýšení z 56 na 68 dětí. Počet tříd se zvýšil o jednu, ve 2 třídách je po 28 dětech - zřizovatelem je povolena výjimka z počtu dětí na dobu neurčitou. V nově vzniklé třídě je 12 dětí.Jednotlivé třídy máme vybaveny kvalitním dětským nábytkem, děti mají dostatek hraček, pomůcek, knih, sportovního nářadí, výtvarného materiálu atp. dětem volně dostupným v nízkých skříňkách.

Z činností preferujeme hru, experimenty a tvořivé činnosti.

Děti se podílejí na vkusném a estetickém vybavení tříd a šaten svými výtvarnými pracemi.

O děti pečuje 6 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic, školní asistentka a 3 provozní pracovnice tak, aby se děti cítily co nejlépe a rodiče byli spokojeni.

Vzdělávání se uskutečňuje podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT.

 

Naše fotogalerie na Rajčeti: msvelkehostice.rajce.idnes.cz